Wie ben ik

Mijn naam is Marie Broekhart-Buist, getrouwd met Gerjan en moeder van 3 prachtige zoons. Gediplomeerd verpleegkundige niveau 4 ( BIG geregistreerd nr:99060462030)

Hier een kort verhaal van mijn loopbaan in de gezondheidszorg.

In 1989 heb ik in Groningen met de opleiding Middelbaar Dienstverlenings- en gezondheidszorgonderwijs afdeling: verzorging (MDGO-VZ) begonnen. Tijdens deze opleiding heb ik stage gelopen  in de gezinsverzorging/verzorgingshuis en in een woonvorm voor mensen met een lichamelijke beperking.

Na deze opleiding in 1991 succesvol te hebben afgerond,heb ik in Bilthoven in verpleeghuis “De Biltse Hof”de inservice opleiding voor ziekenverzorgende gaan volgen. Hier heb ik tot 1994 mensen met dementie verzorgd, begeleidt en verpleegd.
Daarna ben ik in Zwolle gaan werken als gediplomeerd ziekenverzorgende in een project ( “Het Judith Helmichhuis”) voor mensen in de begin fase van dementie. Dit project was opgestart vanuit verpleeghuis “De weezenlanden” .

In 1999 ben ik gaan werken voor Interactcontour groep op  woonvorm “De Koppels” te Zwolle. Hier heb ik mensen begeleidt en verzorgd met een lichamelijke/visuele/psychische beperking zowel  aangeboren als niet aangeboren. Tijdens deze periode heb ik de opleiding voor Middelbaar Beroepsonderwijs- verpleegkundige (MBO-V) gevolgd aan het Deltion College in Zwolle en heb ik stage gelopen op de afdeling neurologie bij de Isala Klinieken loc: Weezenlanden voor 3 maanden.

In 2008 ben ik gaan werken voor SEIN op locatie fonteinkruid te Zwolle. Hier begeleidde en verzorgde ik mensen met een verstandelijke beperking met moeilijke instelbare epilepsie.

In 2011 heb ik de keuze genomen om als zzp-er in de zorg te gaan werken. De ervaring die ik de afgelopen 20 jaar in de reguliere zorg heb opgedaan kan ik goed gebruiken in mijn onderneming als zelfstandig verpleegkundige.

Belangrijke zaken om te weten:

 • In bezit van een verklaring van goed gedrag.
 • Ingeschreven bij:
  • V&VN
  • Kwaliteitsregister van V&VN
  • Kiwa Prismant
  • Keurmerk zzpérs thuiszorg
   registratienummer: 5635
   pasnummer: 3339
  • AGB-codes : 41413401, 91003174, 98098876
  • Zorgprofessionals http://www.geschilleninstantie.dezorgprofessional.nl/